Odpowiedzi

2009-11-19T21:31:56+01:00
Do składniowych środków stylistycznych zaliczają się np. : *refren-musi powtarzać się cała strofa, wers;
*anafora-jest to odmiana powtórzenia,polegaja na tym, ze kolejne wersy tekstu rozpoczynają się od tych samych wyrazów.
*apostrofa-jest to zwrócenie w tekście w formie wołacza, ma podniosły charakter .

Tropy stylistyczne- zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju epitety, metafory, porównania.

Słownikowe środki stylistyczne:
*Homonimy,Synonimy,Frazeologizmy, Archaizmy, żargon

Wykrzyknienie- jest to rodzaj retorycznej postaci mowy, musi być to zdanie lub zbiorowisko wyrazów wtrąconych do wypowiedzi.

Pytanie retoryczne- używamy go wtedy, kiedy nie chcemy uzyskać odpowiedzi :)61 1 61