1). Do morfotycznych składników krwi należą:
a) erytrocyty, trombocyty, osocze
b) leukocyty, trombocyty, erytrocyty, osocze
c) osocze, leukocyty
d) leukocyty, trombocyty, erytrocyty

2). W skład osocza nie wchodzą:
a) woda
b) krwinki
c) jony sodu i potasu
d) tlen i azot

3). Uniwersalnym dawcą nazywamy człowieka który ma:
a) krew grupy AB
b) krew grupy O
c) krew grupy O i AB
d) krew grupy A i B

4).. Zawał mięśnia sercowego jest spowodowany:
a) nadmiernym rozszerzeniem naczyń wieńcowych
b) nadmiernym zwężeniem aorty
c) zablokowaniem naczyń wieńcowych przez odkładające się w nich złogi tłuszczu
d) zablokowaniem aorty

5). Do składników energetycznych nie zaliczamy:
a) tłuszczów
b) białek
c) cukrów
d) soli mineralnych

6). 3. Spośród wymienionych cech , wypisz poniżej cyfry tych, które charakteryzują tętnice i żyły:
1- ściany cienkie 2.- ściany grube ,sprężyste 3- obecność zastawek 4- duże ciśnienie krwi
5- krew płynie z tkanek do serca 6- brak zastawek 7- małe ciśnienie krwi
8- krew płynie zgodnie z pulsacją serca 9- krew płynie z serca do tkanek 10- krew płynie równomiernie
Tętnice ............................... Żyły ...................................

7). 4. Do mierzenia ciśnienia krwi użyjesz: ( dwie odpowiedzi )
a) stopera c) elektrokardiografu e) termometru g) mankietu wypełnionego powietrzem,
b) barometru d) stetoskopu f) ciśnieniomierza połączonego z manometrem

8). 5. Wymień dwie cechy różniące krwinkę czerwoną od białej:
a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................

9). 7. Układ limfatyczny pełni rolę:
a) obronną i odżywczą b) obronna i oczyszczającą c) ochronną i oczyszczającą d) ochronną i odżywczą

10). 11. Mały ( płucny ) obieg krwi rozpoczyna się:
a) w lewej komorze serca, od której odchodzi aorta
b) w prawej komorze serca
c) w prawym przedsionku
d) w lewym przedsionku

11).Opłucna to:
a) pokrycie płuc będące cienką , błyszczącą błoną
b) nabłonek pokrywający płuca od wewnątrz
c) nabłonek pokrywający zewnętrzną część klatki piersiowej
d) gruba warstwa komórek okrywająca całe płuca

12). . Duży obieg krwi rozpoczyna się :
a) w prawej komorze serca od której odchodzi aorta
b) w prawym przedsionku serca
c) w lewym przedsionku serca
d) w lewej komorze serca od której odchodzi aorta


3

Odpowiedzi

2009-11-19T21:25:21+01:00
1 - d
2 - c
3- b
4 - c
5 - b

sory, nie mam chwilowo czasu na reszte
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T22:11:40+01:00
3). a)
2). d)
1). d)
4). b)
5). d)
6). Tętnice: 2, 4, 6, 9, 10
Żyły: 1, 3, 5, 7, 8
7). f), d)
8). Krwinki białe są większe od krwinek czerwonych, w komórkach krwinek białych występuje jądro
9). a)
10). d)
11). a)
12). d)
2 3 2
2009-11-19T22:20:54+01:00
1. d
2. c
3. b
4. c
5. b
6. tętnice: 9,4,2
żyły: 1,7,5
7. c,f
8. krwinki czerwone nie posiadaja jąder, białe posiadaja. czerwone zawieraja hemoglobine, a biale sa faktycznie bezbarwne. leukocyty sa wieksze.
9. a