1. Dziadek miał 15 orzechów które podzielił między dwoje swoich wnuczków. Jedno z nich dostało o 50% orzechów więcej niż drugie. Ile orzechów dostało każde z dzieci?2. 15% pewnej liczby jest o osiem większe od jej 9%. Jaka to liczba?3 Ile zł należy wpłacić do PKO aby przy oprocentowaniu 5% rocznie otrzymać po roku 685 zł?.

4 Jeden bok kwadratu, którego pole wynosi 900 zmniejszono o 15%. Oblicz pole otrzymanego prostokąta. Ile procent pola kwadratu stanowi pole otrzymanego prostokąta5 Zmieszano 6 kg cukierków miętowych i 8 kg cukierków czekoladowych. Ile procent mieszanki stanowią cukierki miętowe?
6 Każdy bok kwadratu o polu 25 m powiększono o 30%. O ile % pole otrzymanego prostokąta będzie większe od pola kwadratu?zróbcie mi obliczenia i wytłumaczcie mi ja mam odp jak ktos mi źle powiem to niewiem co zrobie a jak ktos mi dobrze zrobi to dostanie gratiss 30 pkt

1

Odpowiedzi

2009-11-20T00:01:56+01:00
1. Dziadek miał 15 orzechów które podzielił między dwoje swoich wnuczków. Jedno z nich dostało o 50% orzechów więcej niż drugie. Ile orzechów dostało każde z dzieci?
x+1,5x=15
2,5x=15
x=6
1,5x=9
9 i 6 orzechów

2. 15% pewnej liczby jest o osiem większe od jej 9%. Jaka to liczba?
0,15x=8+0,09x
0,15x-0,09x=8
0,06x=8
x=8/0,06
x=800/6
x=400/3
x=133 i 1/3

3 Ile zł należy wpłacić do PKO aby przy oprocentowaniu 5% rocznie otrzymać po roku 685 zł?.
0,05x= 685
x=685:0,05x=68500/5
x=13700

4 Jeden bok kwadratu, którego pole wynosi 900 zmniejszono o 15%. Oblicz pole otrzymanego prostokąta. Ile procent pola kwadratu stanowi pole otrzymanego prostokąta
P=900
a=√900
a=30
b=30-15%z30
b=30-4,5=25,5
P=30*25,5
P=765
765/900=153/180=51/60=17/20=85%

5 Zmieszano 6 kg cukierków miętowych i 8 kg cukierków czekoladowych. Ile procent mieszanki stanowią cukierki miętowe?
14 kg-100%
6kg-x
x=600%/14
x=42 i 6/7 %

6 Każdy bok kwadratu o polu 25 m powiększono o 30%. O ile % pole otrzymanego prostokąta będzie większe od pola kwadratu?
P=25
a=5m
b=130%*5=1,3*5=6,5m
P=(6,5)²
P=42,25 m²
42,25 / 25 =169%
czyli jest większe o 69%