Odpowiedzi

2009-11-19T21:21:25+01:00
może być wykorzystane jako nośnik energii (sprężone) np. do napędu
maszyn w technologiach zagrożonych wybuchem, do sterowania procesami (automatyka przemysłowa)
- jako czynnik utleniający w procesach chemicznych (np. SO2->SO3), i w
różnych syntezach ch. organicznej
- jako czynnik mieszający w przem. chem.( sprężone) - tzw. bełkotka
- skroplone jest rozdzielane na tzw. gazy techniczne głównie :tlen. azot i
gazy szlachetne, wszystkie te gazy mają swoje zastosowania: tlen np. palniki acetylenowe i wodorowe; azot - gaz obojętny poduszka azotowa stosowana jest tam gdzie występuje zagrożenie wybuchem; gazy szlachetne - różnie w lampach,baloniarstwie,jako gazy obojętne itp
23 3 23
2009-11-19T21:22:02+01:00
-przedmuchiwanie zbiorników i rurociągów
-przetłaczanie cieczy i rozdrobnionych ciał stałych
-do rozruchu silników spalinowych
-do napędu urządzeń pneumatycznych
26 4 26