1 zadanie
Urządzenie do badania pojemności płuc nazywa się spirometrem.Pacjent nabrał powietrza do płuc, następnie wykonał mocny wdech.Urządzenie pokazało 4 dm sześcienne.Odszukaj informacje o gęstości powietrza i oblicz masę powietrza zawartą w jednym oddechu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T21:38:53+01:00
1 zadanie
Bryłka Marmuru o masie 13,5 g ma ojętość 5cm sześciennych.Oblicz gęstość marmuru.
m=13,5 g
V=5cm³
d=m/V
d=13,5 g/5cm³
d=2,7 g/cm³ - gęstość marmuru

2 zadanie
Urządzenie do badania pojemności płuc nazywa się spirometrem.Pacjent nabrał powietrza do płuc, następnie wykonał mocny wdech.Urządzenie pokazało 4 dm sześcienne.Odszukaj informacje o gęstości powietrza i oblicz masę powietrza zawartą w jednym oddechu.
V=4dm³
d=1,2kg/m³=1200g/1000dm³
m=?
d=m/V
m=dV
m=1200g/1000dm³*4dm³
m=48/10 g
m=4,8g

10 3 10