Odpowiedzi

2009-11-19T22:00:20+01:00
Dane:
m = 0,1kg
s = 0,1m
v = 900m/s

W (praca)=?
F(siła) =?

Pocisk ma pewną energię kinetycznę Ek, która ulega przekształceniu w pracę siły oporu, bo energia nie może zniknąć i znikąd się wytworzyć
Ek = W
W = m*v²/2
W = 0,1kg*(900m/s)²/2 = 0,1kg*810000m²/s² = 40500kgm²/s² = 40500J = 40,5kJ
Praca wyniesie 40,5 kilodżula

W = F*s
F= W/s
F = 40500kgm²/s² / 0,1m (metr z metrem kwadrat się skracają, zostaje metr)
F = 405 000kgm/s² = 405 000N = 405kN
Siła wyn. 405 kiloniutonów
1 5 1