Zad1)
Wysokość trójkąta równoramiennego jest dwa razy krótsza niż jego ramię. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Rozpatrz 2 przypadki.

Zad2)
Boki równoległoboku mają długość 12cm, 8cm a kąt ostry na miarę 60°. Oblicz pole tego równoległoboku.

1

Odpowiedzi

2009-11-20T10:46:41+01:00
W zadaniu pierwszym moze być kilka rozwiązań