Odpowiedzi

2009-11-20T10:06:03+01:00
Zjednoczenie Niemiec:

1. Pierwsze 1871
okoliczności: idea zjednoczenia pojawila sie podczas Wiosny Ludow jednak nie zostala zrealizowana; w latach 50 i 60 przewage w parlamencie mieli liberalowie; w 1862 na premiera powolano Otto von Bismarck'a, konserwatyste, ktory jak liberalowie, proklamowal podstawowa zasade a mianowicie zjednoczenie panstwa; w latach 60 i 71 Niemcy prowadzily liczne wojny, m.in. z Francja; ostatecznie 17 styczna 1871 roku, w Wersalu, Wilhelm I oglosil Cesarstwo Niemieckie i sam mianowal sie na cesarza.

2. Drugie lata 1989-1900
okoliczności: po zakonczeniu II wojny swiatowej Niemcy zostaly podzielone na dwie strefy okupacyjne; RFN (bogatsza) i NRD; pomiedzy strefami dochodzilo do ucieczek wiec zamknieto strefe graniczna i zbudowano Mur berlinski; odbywaly sie masowe demonstracje; nowy rzad zniosl ograniczenia w podrozowaniu do RFN co spowodowalo, ze obywatele NRD masowo ruszyli na mur i dokonali symbolicznego zniszczenia; kanclerz Helmut Khol oglosil plan zjednoczeniowy, ustanowiono uklad walutowy, a dnia 3 pazdziernika 1990 landy NRD polaczyly sie z RFN - oficjalna data zjednoczenia.

2 3 2
2009-11-20T15:36:57+01:00
Niemiec zjednoczenie, proces z początku lat 90. XX w. (pierwsze zjednoczenie Niemiec miało miejsce w 1871). Niemcy w wyniku II wojny światowej podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne. Zachodnie Niemcy znajdowały się w tym czasie w strefie wpływów mocarstw zachodnioeuropejskich – Wielkiej Brytanii i Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Z kolei kontrolę nad częścią wschodnią sprawował Związek Radziecki. Z początkiem lat pięćdziesiątych powstały dwa suwerenne państwa niemieckie: Republika Federalna Niemiec (RFN) i Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) o odmiennych systemach politycznych, należących do przeciwstawnych bloków polityczno-militarnych.


Ponowna jedność Niemiec w podzielonej na dwa systemy polityczno-ideowe Europie, w atmosferze zimnej wojny była niemożliwa. Dopiero polityka M. Gorbaczowa, pieriestrojka, dialog polityczny i rozbrojeniowy, a następnie zakończenie konfliktu Wschód-Zachód spowodowały, iż zmiana sytuacji państw niemieckich zaczęła przybierać realne kształty. Demokratyzacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie przemiany w ZSRR wpłynęły na nasilenie tendencji zjednoczeniowych obu państw niemieckich. W NRD władze partyjne niechętnie odnosiły się do reform, wymusił je z końcem 1989 kryzys polityczny, gospodarczy i masowe ucieczki ludności do ambasad RFN. Symboliczny przełom nastąpił w 1989, gdy władze NRD zezwoliły na swobodę podróży do RFN i Berlina Zachodniego. W listopadzie 1989 zlikwidowano mur berliński zbudowany w 1961. Traktat moskiewski, podpisany 12 września 1990 przez ZSRR, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, RFN i NRD, był wstępem do formalnego zjednoczenia Niemiec.Premier NRD H. Modrow zaprezentował plan konfederacji państw niemieckich ze statusem neutralności. 28 listopada kanclerz RFN, H. Kohl, ogłosił 10-punktowy program pełnego zjednoczenia. Rozmowy Kohla z Gorbaczowem doprowadziły do zgody ZSRR na jedność niemiecką. W połowie lutego 1990 cztery mocarstwa zaakceptowały rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie, w ramach konferencji 2+4.

W marcu społeczeństwo NRD opowiedziało się za tymi partiami, które chciały przyłączenia kraju do RFN. Umowa z 18 maja ustanawiała unię gospodarczą, walutową, socjalną i państwową. Paryska runda 2+4 w lipcu 1990 objęła też kwestię układów z Polską w sprawie potwierdzenia granicy i dobrosąsiedzkich stosunków.

12 września na ostatnim posiedzeniu w Moskwie podpisano układ o ostatecznym uregulowaniu sprawy Niemiec. Wszedł on w życie wraz z układem zjednoczeniowym RFN-NRD 3 października 1990.
1 5 1