Przekształć wyrażenie w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej:

b) (3+2b)(1-b+5c)
c) (a-√2)(b+√2)
d) a-b-(b-a)(-2+a)/2 (to jest ułamek (b-a)(-2+a)/2)
e) 5-(2√2x+√2+√8)(x-√8)
f) (-2xy)²-(1-x²)(y²-1)+2xyZapisz w postaci sumy algebraicznej:

a) (5+p)²
b) (1-4x)²
c) (2/a+3a)²
d) (m²-2k)²
e) (v+√3)²
f) (2y√2-3)²
g) (4-b/2)(4+b/2)
h) (t-√5)(t+√5)


Zapisz w postaci sumy algebraicznej:

* (a+b)(b+a)
* (-a-b)²
* (-a+b)²
* (a-b)(b+a)

Zapisz w postaci iloczynu:

* 1/9-a²
* 25x²-y⁴
* 100m²-4/n²
* p²/16-2


(te liczby łamane np. 1/9 to ułamek:))

Proszę o pomoc!!!!!!!!!!będę bardzo bardzo bardzo bardzo wdzięczna!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-19T21:50:44+01:00
B) (3+2b)(1-b+5c)=3+2b*(1-b+5c)=3+2b-2b²+10bc
c) (a-√2)(b+√2)=a-√2*(b+√2)=a-√2b-√2²=a-√2b-2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T22:01:04+01:00
B)=3-3b+15c+2b-2b²+10bc=-2b²+10bc-b+15c+3
c)=ab+a√2-b√2-2
d)=a-b-((-2b+ab+2a-a²)/2)=a-b+2b-ab-a+a²=b-ab+a²
e)=5-(2√2x²-8x+√2x-4+√8x-8)=5-2√2x²+8x-√2x+4-√8x+8=-2√2x²+17+8x-√10x
f)=4x²y²-(y²-1-x²y²+x²)+2xy=4x²y²-y²+1+x²y²-x²+2xy=5x²y²-y²+1-x²+2xy

a)25+10p+p²
b)=1-8x+16x²
c)=4/a²+9a²+12
d)=m⁴-4m²k+4k²
e)=v²+2√3v+3
f)=8y+9-12y√2
g)=16-(b²/4)
h)=t²-5

(a+b)*(b+a)=ab+a²+b²+ab=a²+b²+ab
(-a-b)²=a²-2ab+b²
(-a+b)²=a²-2ab+b²
(a-b)*(b+a)=ab+a²-b²-ab=a²-b²

25x²-y⁴=(5x-y²)*(5x+y²)
2009-11-19T22:25:05+01:00
Przekształć wyrażenie w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej:

b) (3+2b)(1-b+5c) = 3-3b+15c+2b-2b²+10bc = -2b²-b+15c+10bc+3
c) (a-√2)(b+√2) = ab+a√2-b√2-2
d) a-b-(b-a)(-2+a)/2 = a-b-(-2b+ab+2a-a²) = a-b+2b-ab-2a+a² = -a+b-ab+a²
e) 5-(2√2x+√2+√8)(x-√8) = 5-(2√2x²-2√16x+√2x-√16+√8x-8) = 5-2√2x²+2√16x-√2x+√16-√8x+8) = -2√2x²+2√16x-√2x+√16-√8x +13
f) (-2xy)²-(1-x²)(y²-1)+2xy = 4x²y²-(y²-1-x²y²+x²)+2xy = 4x²y²-y²+1+x²y²-x²+2xy = 5x²y²-x²-y²+2xyZapisz w postaci sumy algebraicznej:

a) (5+p)² = 25+10p+p²
b) (1-4x)² = 1-8x+16x²
c) (2/a+3a)² = 4/a²+12+9a²
d) (m²-2k)² = m⁴-4km²+4k²
e) (v+√3)² = v²+2√3+3
f) (2y√2-3)² = 8y²-12y√2+9
g) (4-b/2)(4+b/2) = 16-b²/4
h) (t-√5)(t+√5) = t²-5


Zapisz w postaci sumy algebraicznej:

* (a+b)(b+a) = a²+2ab+b²
* (-a-b)² = a²+2ab+b²
* (-a+b)² = a²-2ab+b²
* (a-b)(b+a) = a²-b²

Zapisz w postaci iloczynu:

* 1/9-a² = (⅓-a)(⅓+a)
* 25x²-y⁴ = (5x-y²)(5x+y²)
* 100m²-4/n² = (10m-2/n)(10m+2/n)
* p²/16-2 = (p/4-√2)(p/4+√2)