Odpowiedzi

2009-11-19T21:48:49+01:00
Zabijać zabijać zabijać ! Na tym głównie polegała jego polityka .
Mianowicie robił zbiorowe eksy (czyli napady na banki, konwoje itp.) Podczas nielegalnej działalności partyjne używał wiele pseudonimów np. Soso, koba... Był członkim kolegium informacyjnego co go kryło. działał w różnych rolach w kluczowych rejonach walk – pod Carycynem oraz Lwowem i Zamościem.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T22:55:36+01:00
Podstawowymi cechami Stalinizmu były:
■Pełne jednowładztwo Stalina
■Ciągła totalna kontrola wszystkiego i wszystkich
■Ciągły i stale narastający terror, który stale zagrażał wszystkim oprócz samego Stalina.
■Ekonomia oparta na ścisłym, centralnym planowaniu wszelkich inwestycji i centralnej dystrybucji wszelkich dóbr.

Bilans Stalinizmu:
Pozytywy:

■Błyskawiczny rozwój przemysłu ciężkiego w ZSRR
■Błyskawiczna, ogólna industrializacja ZSRR (rozbudowa miast, kolejnictwa i systemu drogowego, elektryfikacja)
■Błyskawiczny rozwój potęgi militarnej ZSRR
■Rozwój badań naukowych i inżynieryjnych w niektórych dziedzinach (badanie kosmosu, atomistyka, lotnictwo)
■Wybicie się ZSRR na jedno z dwóch najpotężniejszych państw na świecie.

Negatywy:

■Terror, którego ofiary w latach 1929-1953 szacuje się na ok. 20 milionów ludzi
■Zniszczenie środowiska naturalnego na ogromnych obszarach
■Zniszczenie dziedzictwa kulturowego kilkunastu narodów
■Faktyczna eksterminacja kilku narodów
■Nienaturalna struktura gospodarcza, która w końcu zawaliła się pod "własnym ciężarem", a obecnie jest "kulą u nogi" większości państw byłego bloku wschodniego.
■Całkowite zablokowanie wymiany wolnej myśli i związana z tym atrofia kultury i twórczych badań naukowych.


Trzema podstawowymi filarami instytucjonalnymi stalinizmu były:
■Faktycznie totalna władza Stalina
■Biurokracja monopartyjna, działająca we wszystkich "powierzchniowych" obszarach władzy - wprowadzająca w czyn "jawne" decyzje Stalina
■Aparat przymusu i kontroli - realizujący bezpośrednio "niejawne" decyzje Stalina i kontrolujący zachowania wszystkich bez wyjątku, łącznie z biurokracją partyjną.