Odpowiedzi

2009-11-19T21:47:59+01:00
Listy to takie

Autorami dwudziestu jeden Listów Nowego Testamentu byli Apostołowie. Listy Apostolskie grupuje się według ich autorów - na trzynaście Listów św. Pawła oraz osiem Listów powszechnych (anonimowy List do Hebrajczyków, List Jakuba, dwa Listy św. Piotra, trzy Listy Jana i List Judy).

Listy św.Pawła Apostoła były kierowane albo do konkretnej społeczności kościelnej, albo do określonej osoby. Najczęściej stanowiły odpowiedź na konkretne problemy, o czym trzeba pamiętać przy ich interpretowaniu: wydaje się bardzo wątpliwe wyszukiwanie w tych listach doktryn bez uwzględnienia lokalnego kontekstu (często bardzo złożonego). Warto wiedzieć, że przed takimi "egzegetycznymi mieliznami" ostrzegał sam Apostoł Piotr, pisząc, że w Listach Pawła "są trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą" (2P 3,16).

Część Listów - obejmująca Listy autorstwa Jakuba, Piotra, Jana i Judy oraz List do Hebrajczyków - określana jest jako Listy powszechne, ponieważ są one adresowane prawdopodobnie do bardziej ogólnego, mniej sprecyzowanego odbiorcy niż Listy św. Pawła (wyjątkiem jest 2 i 3 List Jana, adresowane do pojedynczej osoby lub wspólnoty).