Odpowiedzi

2009-11-19T21:50:27+01:00
Negatywne
1dalsze bogacenie się szlachty pociąga za sobą wzmożony ucisk chłopstwa, szczególnie na terenach litewsko-ruskich
2szlachta emigruje na wschód w poszukiwaniu majątków na urodzajnych, a słabo zasiedlonych ziemiach , co daje jej, a właściwie magnatom ogromną przewagę nad mieszczaństwem
3przywileje polskiej szlachty przechodzą na szlachtę litewską
4Polska zostaje zmuszona do zwiększenia wysiłku militarnego na wschodzie, co doprowadza do zaniedbania polskich interesów na zachodzie oraz osłabienia pozycji wobec Habsburgów i Hohenzollerów
pozytywne
Polacy i Litwini stają się bardziej tolerancyjni
powoli wzrasta znaczenie polskiego języka i obyczajów
do Polski przyłączono Podlasie , Wołyń oraz Ukrainę
unia podźwignęła Litwę kulturalnie i przybliżyła jej europejskie dziedzictwo
zostaje zahamowane zagrożenie Litwy ze wschodu
9 2 9