Odpowiedzi

2009-11-19T22:00:11+01:00
Korozja, proces stopniowego niszczenia zachodzący na powierzchni metali i ich stopów oraz tworzyw niemetalowych (np. betonu, drewna) wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Korozja chemiczna polega na chemicznym oddziaływaniu ośrodka na tworzywo (np. tworzeniu się związków chemicznych metalu z pierwiastkami otoczenia), korozja elektrochemiczna, niszcząca metale, wywoływana jest przepływem ładunków elektrycznych przez granicę metal - elektrolit.


Ochrona przed korozją:
- dobór odpowiedniego materiału do warunków środowiska agresywnego
- zastosowanie inhibitorów (opóźniaczy) korozji
- ochrona katodowa
- powłoki ochronne
2009-11-19T22:18:55+01:00
ogólna nazwa procesów niszczących mikrostrukturę materiału, które prowadzą do jego rozpadu. Korozja zachodzi pod wpływem chemicznej i elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem.

Korozja rozpoczyna się zwykle drobnymi zmianami zaatakowanej powierzchni występującymi najczęściej w miejscach zagięcia materiału, a następnie postępuje w głąb, niszcząc substancje najbardziej podatne na korozję. Produkty korozji tworzą czasami warstwę pasywną chroniącą przed dalszym rozkładem, w innych zaś przypadkach mogą być kolejnym czynnikiem powodującym korozję.

Czynniki wpływające na proces korozji:
obecność zanieczyszczeń
odczyn środowiska
zmiany temperatury i ciśnienia
naprężenie materiału
struktura krystaliczna materiałuOchrona metali przed korozją

W celu ochrony metali przed korozją stosuje się:
powłoki metaliczne i niemetaliczne
ochronę katodową
inhibitor korozji