Odpowiedzi

2009-11-19T22:10:39+01:00
Taki 10 punktowy:
1) Każdy gimnazjalista jest kulturaly i traktuje innych tak jak chce sam być traktowany.
2) Nie używa wulgaryzmów.
3) Pomaga młodszym kolegom.
4) Nie sciąga prac domowych.
5) Nie bije sie na przerwach.
6) Nie pije arkocholu.
7) Nie pali papierosów.
8) Nie kradnie.
9) Nie przeszkadza na lekcjach.
10) Bierze udział w życiu szkoły.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T22:11:31+01:00
1.Gimnazjalista odpowiedzialnie wypełnia powierzone mu zadania:
1.sumiennie pracuje na lekcji,
2.odrabia zadania domowe,
3.pilnie się uczy, wykorzystuje swoje zdolności,
4.bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
5.z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela i pełni powierzone mu przez społeczność funkcje.
2.Gimnazjalista szanuje rodzinę, społeczność klasową i szkolną, dba o wizerunek swojego Gimnazjum i nie hańbi go nieodpowiednim zachowaniem.
3.Gimnazjalistę cechuje patriotyzm i zaangażowanie społeczne.
1.wykazuje szacunek dla wartości narodowych,
2.poznaje historię i kulturę swojego państwa,
3.zna hymn narodowy, szanuje godło,
4.angażuje się w prace na rzecz społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej,
5.głosuje i kandyduje w wyborach do samorządu klasowego i szkolnego.
4.Gimnazjalista jest kulturalny.
1.zachowuje się kulturalnie wobec kolegów, koleżanek, nauczycieli, pracowników szkoły i innych ludzi, nie uwłacza niczyjej godności,
2.dba o piękno języka polskiego, unika wulgaryzmów,
3.przestrzega ogólnie przyjętych zasad savoir-vivre`u,
4.jest punktualny, szanuje czas własny i cudzy.
5.Gimnazjalistę cechuje tolerancja i pozytywne nastawienie do innych ludzi.
1.jest koleżeński,
2.akceptuje odmienność, szanuje cudze poglądy,
3.negocjuje własne zdanie, nie narzuca innym swojego punktu widzenia,
4.wysłuchuje innych, a sam będzie wysłuchany.
6.Gimnazjalista szanuje cudzą własność i mienie szkoły.
7.Gimnazjalista staje w obronie młodszych, słabszych i pokrzywdzonych.
1.w imię honoru broni tych, którzy są w jakikolwiek sposób pokrzywdzeni,
2.organizuje pomoc, bierze udział w akcjach charytatywnych,
3.przeciwstawia się przejawom egoizmu.
8.Gimnazjalista dba o własny poziom moralny, dąży do duchowego rozwoju, sięga po wielkie ideały.
1.wyznacza sobie w życiu cele na miarę człowieka honoru,
2.walczy o prawdę, dobro i piękno na świecie,
3.interesuje się wielkimi ideałami ludzkości i stara się do nich ustosunkować, słuchając głosu własnego sumienia, z czystym sercem kroczy przez życie.
1 5 1