Odpowiedzi

2011-07-15T09:56:15+02:00

Funkcje Sejmu:

- ustawodawcza - uchwalanie ustaw dotyczących życia człowieka

- kontrolna - kontrolowanie rządu, polityki zagranicznej itd.

- kreacyjna - powołanie organów konstytucyjnych panstwa.

Uprawnienia Sejmu:

- inicjatywa ustawodawcza - może przedstawiać projekty ustaw

- może przegłosowywać ustawy i inne sprawy ważne dla państwa

Funkcje Senatu:

- udział w zarządzaniu referendum,

- powoływanie członków instytucji, np. NIK

- powoływanie swoich przedstawicieli do organów państwowych,

- udział w tworzeniu i uchwalaniu ustaw.

Uprawnienia Senatu:

- może zwołać referendum,

- opiniowanie ustaw

Sejm i Senat łączą się w Zgromadzenie narodowe, aby:

- zatwierdzić nową konstytucję,

- przyjąć przysięgę nowego prezydenta,

- orzec trwałą niezdolność prezydenta o wypełniania powinności.

21 4 21
  • Użytkownik Zadane
2011-07-15T10:56:57+02:00

Do głównych funkcji sejmu i senatu należy funkcja ustroiodawcza.Ta funkcja reguluje ustrój panstwa poprzez zmiany w konstytucji.Następną funkcja jest funkcja ustawodawcza.Polega ona na uchwalaniu aktów prawnych.To sejm rozpatruje ustawę ,a senat może wnosić do niej poprawki.Funkcja kreacyjna polega na powoływaniu organów panstwa.To sejm wybiera Prezesa Rady Ministrow,powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego.Sejm i senat powołują 3/5 członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,wspólnie powołują też prezesa Najwyzszej Izby Kontroli czy Rzecznika Praw Obywatelskich.Funkcja kontrolna należy tylko do sejmu.To on moze kontrolować rząd i inne organy państwa.Do innych uprawnień sejmu należą uprawnienia o decyzji o stanie wojennym i zawarciu pokoju oraz może on zarządzic referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla panstwa.Sejm i senat wyrażaja również zgodę na ratyfikacje ważnych umow miedzynarodowych.

2-Zgromadzenie Narodowe to obrady wspólne sejmu i senatu pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu.Jest ono zwoływane w celu przyjęcia przysięgi od nowo wybranego Prezydenta,uznania jego niezdolności do sprawowania urzędu lub podejmują uchwałe o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia. 

4 2 4