1. Finanse publiczne to :
a) środki budżetów lokalnych
b) środki pieniężne państwa
c) zasoby pieniężne państwa
d) budżet państwa i banku centralnego

2. Cechy pieniądza :
a) trwałość i powszechność oraz miernik wartości
b) środek wymiany, gotówkowy i bezgotówkowy
c) zbywalny i podzielny
d) akceptowalność i wartościowość

3. Ryzyko operacyjne wynika z :
a) czynników technologicznych i rynkowych
b) czynników poza bankowych
c) prowadzenia operacji otwartego rynku
d) bieżących zobowiązań operacyjnych

Proszę o dodanie coś od siebie, czekam na najlepszą odpowiedz.

1

Odpowiedzi

2009-11-19T22:24:39+01:00