POMOCY MAM TO NA JUTRO ! ! !

zapisz krócej:
a)4√10 * √5 / 5√2
b)7√8 * 6√3/√6
c)!√24/6√3
d)!√9 * 2√6 /3√2


cw przykładzie c 24 jest 3 stopnia i 3 też jest trzeciego stopnia.
w przykładzie d 9 jest trzeciego stopnia 6 jest trzeciego stopnia 2 jest trzeciego stopnia

1

Odpowiedzi

2009-11-19T22:42:24+01:00
Zapisz krócej:
a)4√10 * √5 / 5√2= 4√10 * √5*√2/10= 4√10* √10/10= 4√100/10=40/10=4
b)7√8 * 6√3/√6= 7√144/6= 14
c)!√24/6√3= ³√72/18
d)!√9 * 2√6 /3√2= 2 ³√108 / 6


cw przykładzie c 24 jest 3 stopnia i 3 też jest trzeciego stopnia.
w przykładzie d 9 jest trzeciego stopnia 6 jest trzeciego stopnia 2 jest trzeciego stopnia

PS: Co do c i d nie mam pewności czy na tym się kończy