Odpowiedzi

2009-11-19T22:58:00+01:00
-znaczna utrata terytorium : głównie Inflanty + wschodnia część
-Polska traci swoją pozycję na arenie międzynarodowej
-problemy wewnętrzne : spadek liczby ludności, spowodowany m.in. wzrostem śmiertelności (choroby, walki)
-kryzysowy okres w rolnictwie, przemyśle i handlu
-utrata zależności lennej Prus
-decentralizacja władzy
-kontrreformacja