Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T22:49:02+01:00
A)2⅖+⅓=2⁶/₁₅ + ⁵/₁₅ = 2¹¹/₁₅
b)5⁷/₉-¹¹/₂=5⁷/₉ - 5¹/₂ = 5¹⁴/₁₈ - 5⁹/₁₈ = 5⁵/₁₈
c)5×2⅓=⁵/₁ x ⁷/₃ = ³⁵/₃ = 11²/₃
d)3¾×⁸/₉=¹⁵/₄ x ⁸/₉ = ⁵/₁ x ²/₃ = ¹⁰/₃ = 3¹/₃
e)⁹/₁₀÷⅜=⁹/₁₀ x ⁸/₃ = ³/₅ x ⁴/₁ = ¹²/₅ = 2 ²/₅
f)4²/₇₊3⁴/₇=7⁶/₇
g)7⅙-2⅚=6⁷/₆ - 2⁵/₆ = 4²/₆ = 4 ¹/₃
2 4 2
2009-11-19T22:50:57+01:00
A) 23/5+1/2=2i6/10+5/10=2i11/10=3i1/10
b)5i14/18-99/18=5i113/18=11i15/18
c)5×2⅓=25/2=6i1/2
d)3¾×⁸/₉=15/4 x 8/9=40/8=5
e)⁹/₁₀÷⅜=9/10 x 8/3=12/15
f)4²/₇₊3⁴/₇=7 6/7
g)7⅙-2⅚=7i2/4- 2i3/4=4 i 3/4
2009-11-19T22:54:10+01:00
A)2⅖+⅓ = ¹²/₅+¹/₃ = ³⁶/₁₅ + ⁵/₁₅ = ⁴¹/₁₅ = 2¹¹/₁₅
b)5⁷₉-¹¹/₂ = ⁵²/₉ - ¹¹/₂ = ¹⁰⁴/₁₈ - ⁹⁹/₁₈ = ⁵/₁₈
c)5×2⅓ = 5×⁷/₃ = ³⁵/₃ = 11²/₃
d)3¾×⁸/₉ = ¹⁵/₄×⁸/₉ = ³⁰/₉ = 3¹/₃
e)⁹/₁₀÷⅜ = ⁹/₁₀×⁸/₃ = ²⁴/₁₀ = 2²/₅
f)4²/₇₊3⁴/₇ = ³⁰/₇+²⁵/₇ = ⁶⁵/₇ = 9²/₇
g)7⅙-2⅚ = ⁴³/₆-¹⁷/₆ = ²⁶/₆ = 4¹/₃