Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T22:52:42+01:00
Oblicz jaki promień ma koło o polo :
a) 16πcm²=πr² /:π
16=r²
r=4 cm

b) 10 cm²=πr² /:π
10/π=r²
r=√10/π cm

c) 400 m ²=πr² /:π
400/π=r²
r=√400/π
r=20√π /π m
2009-11-19T22:55:49+01:00
A) 16πcm² = 2πr
r=8cm

b) 10 cm² = 2πr
r=ok. 1,59cm (5/π cm)

c) 400 m ² = 2πr
r=ok. 63,69m (400/2π cm)
2009-11-19T22:58:13+01:00
Pole koła = π * r²

a) P = 16πcm²
Podstawiamy pod wzór:
16π = π * r² | :π
16 = r²
r = √16
r = 4 (cm²)

Spr.
P= π * 4²
P = 16π