Odpowiedzi

2015-07-03T10:18:54+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
W Rydze- 18 marca 1921 roku,  podpisano traktat pokojowy z Rosją Radziecką i Ukrainą. Wspólną granicę ustalono na linii Dzisna- Dokszyce- Słucz- Ostróg- Zbrucz. Obie strony zobowiązały się do wzajemnego nieingerowania w sprawy wewnętrzne, przestrzegania praw mniejszości oraz zasad tolerancji religijnej. Strona polska miała otrzymać 30 milionów rubli odszkodowania za udział w życiu gospodarczym imperium carskiego w okresie rozbiorów. Bolszewicy zobowiązali się także do zwrotu zrabowanego w trakcie wojny taboru kolejowego i urządzeń przemysłowych (na łączną sumę 29 milionów rubli w złocie), a także wywiezionych z ziem polskich po 1772 roku dóbr kultury. Wkrótce po podpisaniu traktatu bolszewicy zaczęli wycofywać się z przyjętych porozumień.
8 4 8