Proszę o rozwiązanie!

1.Nabywania ziemi poza terenami miejskimi zakazano mieszczanom na mocy:
a)przywileju warckiego
b) statutu piotrkowskiego
c) przywileju radomskiego

2.Co oznacza termin dysdenci polscy w epoce wczesnonowożytnej?
a)przeciwników silnej pozycji króla
b) opozycje antymagnacką
c) różnowierców

3.Ile wynosił mały łan?
a)6-8 ha
b)10-12 ha
c)14-16 ha

4.Ruch egzekucyjny rozpoczął się za panowania?
a)Zygmunta I Starego
b)Zygmunta Augusta
c)Stefana Batorego

5.Który z wymienionych tworzył pilichromie?
a)Stanisław Samostrzelnik
b)Jan Michałowicz z Urzędowa
c) Mikołaj Gomółka z Sandomierza

6.Najwięcej zboża ) w okresie przedrozbiorowym) wywieziono z Polki w:
a)1569r.
b)1598 r.
c)1628 r.

7.Jakub Knade po raz pierwszy jawnie głosił kzazania luterańskie w Gdańsku w:
a) 1518r.
b)1520r.
c)1522r.

8.Ile ludności liczyła Rzeczpospolita Obojga narodów w XVI w.?
a)około 7,5 mln.
b)około 10 mln.
c)około 13 mln.

9.Który z wymienionych toczyli ostre polemiki na tematy polityczne?
a)Szymon Szymonowic i Andrzej Frycz Modrzewski
b)Andrzej Frycz Modrzewski i Stanisław Orzechowski
c)Andrzej Frycz Modrzewki i Anzelm Gostomski

10.Który z wymienionych był historiografem królewskim?
a)Johann Mellmann
b)Szymon Majchrowicz
c)Joachim Pastorius

11.Jaką funkcje pełnił w rzeczypospolitej szlacheckiej kanclerz?
a)prowadził politykę zagraniczną państwa
b)prowadził sprawy finansowe państwa
c)odpowiadał za sądownictwo apelacyjne

12.Władysław lokietek objął tron polski po:
a)Mieszku Starym
b)Przemyśle II
c)Wacławie II

13.Po śmierci Ludwika Andegaweńskiego królem Polski obwołano:
a)Jadwigę Andegawenśką
b)Kazimierza Wielkiego
c)Marię Andegaweńską

14.Wacława II koronował na króla Polski:
a)Jakub Świnka
b)Stanisław ze Szczepanowa
c)Jan Muskata

15.Taksy wojewodzińskie ustanawiał przywilej:
a)warcki
b)cerekwicko-nieszawki
c)koszycki

16.Kronika Jana Długosza doprowadzona została do:
a)1455 r.
b)1480 r.
c)1491 r.

17.Dzieła w stylu Gotyckim tworzył:
a)Hans Memling
b)Rafael Santi
c)Vermeer van Delft

18.Duży wpływ na Marcina Lutra wywarło nauczanie:
a)świętego Pawła
b)świętego Tomasza
c)świętego Hieronima

19.Opis wydarzeń zawarty w kronice Galla Anonima doprowadzony został do:
a)XI w.
b) XII w.
c)XIII w.

2

Odpowiedzi

2009-11-19T23:46:26+01:00
1.Nabywania ziemi poza terenami miejskimi zakazano mieszczanom na mocy:

b) statutu piotrkowskiego


2.Co oznacza termin dysdenci polscy w epoce wczesnonowożytnej?

c) różnowierców

3.Ile wynosił mały łan?
a)6-8 ha
b)10-12 ha
c)14-16 ha

4.Ruch egzekucyjny rozpoczął się za panowania?
a)Zygmunta I Starego


5.Który z wymienionych tworzył pilichromie?
a)Stanisław Samostrzelnik


6.Najwięcej zboża ) w okresie przedrozbiorowym) wywieziono z Polki w:
a)1569r.
b)1598 r.
c)1628 r.

7.Jakub Knade po raz pierwszy jawnie głosił kzazania luterańskie w Gdańsku w:
a) 1518r.

8.Ile ludności liczyła Rzeczpospolita Obojga narodów w XVI w.?
a)około 7,5 mln.


9.Który z wymienionych toczyli ostre polemiki na tematy polityczne?
a)Szymon Szymonowic i Andrzej Frycz Modrzewski


10.Który z wymienionych był historiografem królewskim?

c)Joachim Pastorius

11.Jaką funkcje pełnił w rzeczypospolitej szlacheckiej kanclerz?
a)prowadził politykę zagraniczną państwa


12.Władysław lokietek objął tron polski po:

b)Przemyśle II13.Po śmierci Ludwika Andegaweńskiego królem Polski obwołano:
a)Jadwigę Andegawenśką


14.Wacława II koronował na króla Polski:
a)Jakub Świnka


15.Taksy wojewodzińskie ustanawiał przywilej:
a)warcki


16.Kronika Jana Długosza doprowadzona została do:

b)1480 r.


17.Dzieła w stylu Gotyckim tworzył:

b)Rafael Santi


18.Duży wpływ na Marcina Lutra wywarło nauczanie:

c)świętego Hieronima

19.Opis wydarzeń zawarty w kronice Galla Anonima doprowadzony został do:

b) XII w.Tyle dałem radę
2009-11-20T00:51:11+01:00
1. b
2. c
3. c
4. b
5. a
6. ?
7. a
8. a
9. a
10. c
11. a
12. b
13. a
14. a
15. a
16. b
17. b
18. c
19. b