Odpowiedzi

2009-11-19T23:15:49+01:00
Przygotowano 400 g roztworu Na OH o stężeniu 28%. Oblicz masę wodorotlenku zawartą w tym roztworze.
mr=400g
Cp=28%
ms=?
Cp=ms/mr×100%→ms=Cp×mr/100%→ms=28×400/100
ms=112g
1 5 1