1.
energia kinetyczna ciała o masie 0.5kg w momencie wyrzucenia ciała pionowo do góry wynosi 60J. Na jaką wysokość doleci ciało? Opór powietrza zaiedbujemy.
2.
Na punkt A pewneg ciała działają dwie przeciwnie zwrócone siły: F₁= 25N i F₂= 40N. ile wyosi wartość siły rownowazącej się i w która stronę ona jest skierowana?
3.
Jeden podróżnik przebył drogę 12km w czasie 2h i 10min, drugi podróżnik przebył drogę 18km w czasie 3h i 35min. Który z nich szedł z większą prędkością?

Proszę o szybkie zrobieine tego gdyz potrzebuję to na poniedziałek z góry dziękuje za zrobienie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T00:20:18+01:00
≈1)
energia kinetyczna ciała o masie 0.5kg w momencie wyrzucenia ciała pionowo do góry wynosi 60J. Na jaką wysokość doleci ciało? Opór powietrza zaiedbujemy.

dane:
m=0,5kg
g=9,81m/s²
Ek=60J gdy Ep=0
h=?
Wzory:
Ep=mgh
Ek=mV²/2
V²=2Ek/m
Ep=Ek
Rozwiąznie:
V²=120J/1/2kg
V²=240m²/s²
V=4√15m/s
mgh=mV²/2
gh=V²/2
V²=2gh
h=V²/2g
h=240m²/s²/2*9,81m/s²=240m/19,62≈12,23m

odp.doleci na wysokość 12,23 m

3.
Jeden podróżnik przebył drogę 12km w czasie 2h i 10min, drugi podróżnik przebył drogę 18km w czasie 3h i 35min. Który z nich szedł z większą prędkością?

dane:
V₁=12km/2h i 10min
V₂=18km/3h i 35min
który był szybszy?

rozwiązanie:
V₁=12000m/130min=12000m/7800s≈1,5384m/s
V₂=18000m/215min=18000m/12900s=1,3953m/s
V₁>V₂

odp:Pierwszy podróznik szedł z większą prędkością

2.
Na punkt A pewneg ciała działają dwie przeciwnie zwrócone siły: F₁= 25N i F₂= 40N. ile wyosi wartość siły rownowazącej się i w która stronę ona jest skierowana?

rysunek:
→•←
F¹ F²
F¹=25N
F²=40N
Fr=40N-25N=15N
jest skierowana w lewą stronę(patrz na rysunek)

Odp. Siła równoważąca wynosi 15N i jest skierowana w lewą stronę.