Odpowiedzi

2009-11-20T00:31:19+01:00
Y=³₂x-1 i przechodzi przez punkt A=(-2,2),

Równoległa ma postać : y₂ = a₂x +b
a₁ =a₂
czyli y₂ = 3/2x +b
Obliczam b wstawiając wspólrzędne punktu A=(-2,2)
y₂ = 3/2x +b
2 = 3/2*(-2) +b
2 =-3 +b
-3 +b = 2
b = 2 +3
b = 5
Prosta równoległa do y =³₂x-1 i przechodząca przez punkt A=(-2,2) ma postać:
y₂ = 3/2x +5

Odp.A
2009-11-20T00:33:21+01:00
Jeżeli wykresy funkcji liniowej sa prostymi równoległymi to znaczy ze ich współczynniki przy zmiennej x (współczynniki kierunkowe) sa rowne. Rozpatrujemy więc tylko wzory funkcji z punktu A i B
Podstawiamy współrzedne punktu A =(-2, 2) do wzoru pkt A
2=3/2 *(-2) +5
2= -3 +5
2=2
z tego wynika ze wzór funkcji której wykres jest rownoległy do wykresu danej funkcji to:
y= 2/3x +5.