Odpowiedzi

2009-11-20T10:25:41+01:00
Sprowadzamy do wspólnego mianownika i przemnażamy licznik do postaci: -x⁴+2x³-3x²-10x+28/((x-2)³(x+2)²) potem zmieniamy iloraz na iloczyn i wiedząc że ten
wielomian 4 stopnia jest nierozkładalny( nie ma pierwiastków) obliczamy: (x-2)³(x+2)², czyli wynik wychodzi 2 i -2
1 4 1