Odpowiedzi

2009-11-20T01:00:18+01:00
2³²÷2³⁰×2⁻¹ / 4½= 2² *2⁻¹: √4 = 2¹ : 2 = 2¹⁻¹ = 2⁺ = 1
2009-11-20T01:55:44+01:00
Zapisz w postaci jednej potęgi
2³²÷2³⁰×2⁻¹ / 4½=2²×2⁻¹ / 4½=2¹ / 9/2=2*2/9=4/9=(2/3)² chyba , że
4½ oznacza 4 do potęgi 1/2 czyli 2 i wtedy mamy:
2²×2⁻¹ / 4½=2¹ / 2=1
2009-11-20T06:20:12+01:00
2³²÷2³⁰×2⁻¹ / 4½=
2 ²×2⁻¹ / 4½=
2 ¹/ 4½=