Zadanie dotyczy Excela 2003. Mam listę nazwisk i imion ułożone w kolumnie pionowej (np. A). W kolumnie B mam Inicjały tych ludzi np. w kolumnie A, wiersz 1- Kowalski Jan, w kolumnie B wiersz 1 KJ. W obszarze D1:K200 mam wpisane inicjały ludzi z kolumny A, którymi określam godziny dyżurów (występują w tej tabeli D1:K200 wielokrotnie).
Pytanie:
W jaki sposób zamienić inicjały z obszaru D1:K200 na odpowiadające im imiona i nazwiska - nie wchodzi w grę polecenie "Znajdź i zamień". Może jakieś makropolecenie?
Proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2009-11-20T07:55:14+01:00
Według mnie powinieneś użyć polecenia wyszukaj.pionowo()
w tej funkcji podajesz zakres szukania d1:k200, kolumnę z nazwiskiem i inicjałem, wartość kolumny 2 i wyświetlany nazwisko z kolumny a1 powiązanej z nazwiskiem