W chwili osiągnięcia przez rakietę prędkości v1=171 m/s oddziela się jej drugi człon osiągając prędkość v2=185 m/s.Z jaka prędkością będzie sie poruszac pierwszy człon rakiety po oddzieleniu się drugiego? Stosunek mas pierwszego członu do drugiego wynosi m1:m2=0,4.

1

Odpowiedzi

2009-11-20T09:39:49+01:00
Dane:
V=171m/s
V₂=185m/s
m₁=4kg
m₂=10kg
V₁=?
Wzór:
m₁V₁+m₂V₂=(m₁+m₂)V
V₁=(m₁+m₂)V-m₂V₂/m₁
Rozwiązanie:
V₁=14kg*171m/s-10kg*185m/s/4kg
V₁=2394mkg/s-1850mkg/s/4kg
V₁=544m/s/4
V₁=136m/s

Odp. Pierwszy człon będzie poruszał się z prędkością wynoszącą 136m/s