Zad.1 Wstaw znak < lub >. Ułamki
a)4/9...6/9 b)11/17...9/17 c)3 i 4/9...4 i 3/9 d)5 i 5/11...9 i 4/11 e)3 i 1/6...17/6 f)9 i 2/3...28/3
zad.2. Uporządkuj te ułamki od najmniejszego do największego.
22/7,3 i 5/7,3/7,9/7,1 cała,1/7,11/7,17/7,1 i 3/7,9 i 2/7,2 i 5/7,30/7,68/7
zad.3. Wypisz te ułamki które są większe od 1:
a)6/7,7/6,9/9,15/21,21/33,37/36.

b)wstaw znak < lub >
65/79...108/103 908/909...999/998
zad.4.wpisz znak < lub >.
1/3...1/2,2/3...3/4,1/3...1/4
zad.5.Wstaw znak < lub >
1/7...1/8,5/7...5/8,1/5...1/7,3/5...3/7,1 i 1/9...1 i 1/7,1 i 4/9...1 i 4/7.
zad.6.Wstaw znak < lub >
1/9...1/10,6/7...10/9,1/2...1 i 1/8,3/11...3/10,3/4...4/3,2 i 3/5...1 i 3/4,7/15...7/20,10/7...4/5,3 i 2/5...3 i 2/7,31/50...31/100,8/5...5/8,1 i 7/8...2 i 2/5.
zad.7.rozwiąż!
Dęby stanowią 3/15,a modrzewie 3/18 wszystkich drzew w parku.Czy w parku jest więcej dębów czu modrzewi?
.................... Odp. ....................

zad.8.rozwiąż!
Co jest cięższe: 4/6 kg piór czy 2/3 kg złota?
.................. Odp. ......................
zad.9.Państwo Kowalscy zarabiają razem miesięcznie 4400 zł,z czego 3600 złotych wydają na stałe opłaty. Miesięczny dochód państwa Nowaków to 6500 zł,a stałe opłaty wynoszą 4500 zł.Która z tych rodzin wydaje na stałe opłaty większą część dochodu?
obliczenia : .......................................................
Odp. ............................................................... .
Dajciie odpowiedź !!! :D :)


3

Odpowiedzi

2009-11-20T10:29:02+01:00
Zad.1 Wstaw znak < lub >. Ułamki
a)4/9<6/9 b)11/17>9/17 c)3 i 4/9<4 i 3/9 d)5 i 5/11<9 i 4/11 e)3 i 1/6>17/6 f)9 i 2/3>28/3
zad.3. Wypisz te ułamki które są większe od 1:
a)7/6,37/36.
zad.7.rozwiąż!
Dęby stanowią 3/15,a modrzewie 3/18 wszystkich drzew w parku.Czy w parku jest więcej dębów czu modrzewi?
Odp. dęby
zad.8.rozwiąż!
Co jest cięższe: 4/6 kg piór czy 2/3 kg złota?
Odp. ta sama waga
zad.9.Państwo Kowalscy zarabiają razem miesięcznie 4400 zł,z czego 3600 złotych wydają na stałe opłaty. Miesięczny dochód państwa Nowaków to 6500 zł,a stałe opłaty wynoszą 4500 zł.Która z tych rodzin wydaje na stałe opłaty większą część dochodu?
obliczenia :
kowalscy 36/44 = 18/22 = 9/11
nowakowie 45/65 = 9/13
Odp. kowalscy
15 4 15
2009-11-20T10:32:17+01:00
Zad8,
trzeba sprowadzic do tego samego mianownika czyli 4/6 kg
pior i 2/3kg zlota= 4/6 kg zlota
odp Waga jest taka sama
zad9
panstwo kowalscy
4400-3600=800 zł
panstwo nowakowie
6500-4500=2000 zł
wieksza czesc dochodu wydaja panstwo kowlscy.
8 2 8
2009-11-20T14:12:28+01:00
Zad.1 Wstaw znak < lub >. Ułamki
a)4/9<6/9
b)11/17>9/17
c)3 i 4/9<4 i 3/9
d)5 i 5/11<9 i 4/11
e)3 i 1/6>17/6
f)9 i 2/3>28/3

zad.3. Wypisz te ułamki które są większe od 1:
a)7/6,37/36.

zad.7.rozwiąż!
Dęby stanowią 3/15,a modrzewie 3/18 wszystkich drzew w parku.Czy w parku jest więcej dębów czu modrzewi?
Odp. dęby

zad.8.rozwiąż!
Co jest cięższe: 4/6 kg piór czy 2/3 kg złota?
Odp. ta sama waga

zad.9.Państwo Kowalscy zarabiają razem miesięcznie 4400 zł,z czego 3600 złotych wydają na stałe opłaty. Miesięczny dochód państwa Nowaków to 6500 zł,a stałe opłaty wynoszą 4500 zł.Która z tych rodzin wydaje na stałe opłaty większą część dochodu?
obliczenia :
Kowalscy 36/44 = 18/22 = 9/11
Nowakowie 45/65 = 9/13
odp.Więcej na oplaty wydaje rodzina Nowakow
18 3 18