Etyka w pracy biznesie i panstwie
-co to jest etyka biznesu, kodeks etyczny
-przyklady etycznych i nie etycznych zachowan pracownika
-jakimi zasadami etycznymi powinno kierowac sie przedsiebiorstwo
-co zrobic aby przedsiebiorstwo sklonic do uczciwych posuniec
-przyklady
-mobbing(terror w pracy)
-co to jest szara strefa w panstwie
-problem korupcji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T11:31:05+01:00
Etyka w biznesie to moralne normy cechujące osoby pracujące w danym przedsiębiorstwie, kodeks etyczny to zbiór norm postępowania, norm, które powinny być przestrzegane

nieetyczne zachowanie pracownika to np wykorzystywanie urzadzen biurowych w celach prywatnych, sprzedawanie lub rozpowszechnianie tajemnic firmy
etyczne zachowanie pracownika - postepowanie zgodnie z zasadami, w trakcie godzin pracy nie zajmowanie sie sprawami z praca niezwiazanymi

zasady dzialalnosci przedsiebiorstwa:
- otwartosc na potrzeby pracownikow i spolecznosci lokalnych
- jasne i moralne postepowanie z klientami, kontrahentami
- nieszkodzenie srodowisku naturalnemu

Co zrobic, by sklonic przedsiebiostwo do posuniec etycznych
- pietnowanie posuniec nieetycznych, stawianie za przyklad przedsiebiorstwa etyczne, nagradzanie
5 4 5