Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T11:37:13+01:00
Calkowite

2C₄H₁₀ + 13 O₂ -> 8 CO₂ + 10 H₂O

Półspalanie

2C₅H₁₂ + 11 O₂ -> 10 CO + 12 H₂O

Niecałkowite

C₇H₁₆ + 4 O₂ -> 7 C + 8 H₂O

1 5 1
2009-11-20T13:08:19+01:00
2C₄H₁₀+ 13O₂-> 8CO₂+ 10H₂O--> spalanie całkowite butanu

2C₅H₁₂+ 11O₂-> 10CO+ 12H₂O--> półspalanie pentanu

C₇H₁₆+ 4O₂-> 7C+ 8H₂O--> spalanie niecałkowite heptanu
1 5 1
2009-11-20T14:40:16+01:00
Spalanie całkowite butanu:
2C4H10+13O2---->8CO2+10H2O
B)
2C5H12+11O2---->10CO+12H2O
C)
C7H16+4O2------>7C+8H2O