Dane są zbiory: A={ ∈ Ν : x² ≤ 16} , B= { x ∈ C : |x| < 4} , C= {x ∈ N : x = 2k + 1 dla pewniej liczby naturalnej k}. Wówczas:

a.) (B П C) \ A= Ф b.) (A υ C) П B= {-3,-2,-1,0,1,2,3} c.) B\ (A П C) = {1,2,3} d.) (A П B) \ C= {0,2,4} proszę o odpowiedz

3

Odpowiedzi

2009-11-20T12:18:45+01:00
A = {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}
B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}
C = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ...} (nieparzyste)

a)
B П C = {0, 1, 2, 3}
(B П C) \ A = Ф

b)
AuC = {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ...}
(AuC)П B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}

c)
A П C = {1, 3}
B \ (A П C) = {-3, -2, -1, 0, 2} ≠{1,2,3}

d)
A П B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}
(A П B) \ C = {-3, -2, -1, 0, 2} ≠ {0, 2, 4}

  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T12:32:51+01:00
A = {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}
B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}
C = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ...} (nieparzyste)

a)
B П C = {0, 1, 2, 3}
(B П C) \ A = Ф

b)
AuC = {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ...}
(AuC)П B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}

c)
A П C = {1, 3}
B \ (A П C) = {-3, -2, -1, 0, 2} ≠{1,2,3}

d)
A П B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3}
(A П B) \ C = {-3, -2, -1, 0, 2} ≠ {0, 2, 4}
2009-11-20T13:04:48+01:00
A={ ∈ Ν : x² ≤ 16} tu uznaje ze jest x∈N
x²-16≤0
(x-4)(x+4)≤0
x∈<-4,4>, ale x∈N
A={0,1,2,3,4}

B= { x ∈ C : |x| < 4}
|x| < 4
-4<x<4
x∈(-4,4)
B={-3,-2,-1,0,1,2,3}
C= {x ∈ N : x = 2k + 1 dla pewniej liczby naturalnej k}
wypisze kilka elementow uznaje ze 0 jest liczba naturalna
C={1,3,5,.....}

A={0,1,2,3,4}
B={-3,-2,-1,0,1,2,3}
C={1,3,5,.....}

a.) (B П C) \ A= Ф
(B П C)={1,3}
(B П C) \ A=Ф zgadza sie

b.) (A υ C) П B= {-3,-2,-1,0,1,2,3}
(A υ C)={1,2,3,4,5,7,9,...}
(A υ C) П B={1,2,3} nie zgadza sie

c.) B\ (A П C) = {1,2,3}
(A П C)={1,3}
B\ (A П C) ={-3,-2,-1,0,2} nie zgadza sie

d.) (A П B) \ C= {0,2,4}
(A П B)={0,1,2,3}
(A П B) \ C={0,2} nie zgadza sie