Odpowiedzi

2009-11-20T12:57:15+01:00

siarczan (VI) chromu (III) czyli: Cr₂(SO₄)₃
Cr₂(SO₄)₃→ 2Cr³⁺ + 3SO₄²⁻

siarczan (VI) sodu czyli: Na₂SO₄
Na₂SO₄→ 2Na⁺+ SO₄²⁻

heksacjanożelazian(III) sodu czyli: Na₃[Fe(CN)₆]
Na₃[Fe(CN)₆]→ 3Na⁺+ Fe(CN)₆³⁻