Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T13:12:22+01:00
Pierwsza zasada termodynamiki orzeka: przyrost (albo ubytek) energii cieplnej, lub inaczej - wewnętrznej (tzn. całego zasobu energii zawartego w rozpatrywanym ciele czy układzie) danego układu w danym procesie jest równy całkowitej pracy W wykonanej nad układem (albo przez układ) i całkowitej ilości ciepła Q pobranej (albo oddanej) przez układ w tym procesie. Podkreślić tu trzeba, że zarówno ciepło, jak i praca są sposobami przekazywania energii, a nie jej rodzajami. Z ogólnego punktu widzenia pierwsza zasada wyraża zasadę zachowania energii w odniesieniu do procesów cieplnych i mechanicznych, jednakże historyczna kolejność odkrycia tych dwóch zasad była akurat odwrotna właśnie pierwsza zasada doprowadziła do odkrycia zasady zachowania energii.
4 2 4