Odpowiedzi

2009-11-20T13:32:30+01:00
Ek=mV²/2

m=150kg
V=108km/h

Ek=150*108²/2
Ek=874800J=0,8748KJ
2009-11-20T13:35:48+01:00
Energie kinetyczną oblicza się za pomocą wzoru gdzie:
energia kinetyczna = jednej drugiej masy pomnożonej przez prędkość podniesioną do kwadratu.

Ek = ½mv²

Ek = ½ * 150 * 108²
Ek = ½ * 150 * 11664
Ek = ½ * 1749600
Ek = 874800 J

J - dżul
m - masa
Ek - energia kinetyczna
v - prędkość
2009-11-20T15:03:39+01:00
Ek= m*v²
Ek= 150*108² / 2
Ek= 150*11664/2
Ek= 150* 5832/1
Ek= 874800J