Odpowiedzi

2009-11-20T13:47:17+01:00
-Ruś była niezależna
- na ziemiach dzisiejszej Ukrainy istniało od końca IX w państwo Ruś Kijowska
- Rusini utrzymywali kontakty z cesarstwem bizantyjskim
- 1237- Spalenie Moskwy przez Mongołów 1240 zdobyli kijów.
- spustoszona Ruś straciła jakiekolwiek znaczenie
- Moskwa znajdowała się w zależności od Tatarów
-Wrogiem Tatarów byli inni władcy, a walka między nimi nie rozgrywała się tylko na polu bitwy a także za pomocą trucizn, intryg, donosów do chana.
2 2 2
2009-11-20T14:48:22+01:00
2009-11-20T16:39:44+01:00
Moja notatka z ubiegłego roku na spr.

W I połowie XIII w. Tatarzy narzucili Księstwom Ruskim Tatarów Spalili Moskwę w 1237r., a w 1240r. zdobyli Kijów. Tatarzy opanowali Ruś pozostawili przy władzy miejscowych książąt, aby przez ich pośrednictwo ściągać daniny z podbitej ludności. Każdy ruski książę był zależny od chana, który wprowadzał książąt na tron i usuwał ich z niego. Wizyta u chana była wielką niewiadomą; w dowolnej chwili mógł wezwać ich przed swoje oblicze i okazać im łaskę lub kazać ściąć bądź otruć. Przed wyjazdem do chana Rusini zazwyczaj spisywali testament. Tatarzy starali się utrzymać książąt w ciągłym skłóceniu, aby nie stworzyli siły która zagroziłaby panowaniu chana. Za nawet najmniejsze nieposłuszeństwa płacił władca wraz z ludem; na ziemie Rusi chan wysyłał tatarskie zagony, które paliły i mordowały. Aby uniknąć tego książęta okrutnie rozprawiali się z jakąkolwiek próbą buntu. W XIV w. władcy Moskwy dążyli do zjednoczenia ziem Rusi w celu stawienia czoła Mongołom. W 1380r. wojska moskiewskie zadały klęskę Tatarom na Kulikowym Polu. Przez kolejne 100 lat książęta prowadzili bezwzględną i okrutną politykę jednoczenia Rusi. W 1480r. książęta ostatecznie wyzwolili się spod jarzma Tatarów.
5 4 5