Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T13:55:06+01:00
Założenia epoki:

- uznanie kryzysu kultury pozytywistycznej;
- zwalczanie zacofania, egoizmu, moralności oraz obyczajów mieszczaństwa;
- odejście w literaturze od realizmu;
- głoszenie i stosowanie zasady swobody twórczej;
- stosowanie nowych konwencji w sztuce, literaturze, teatrze;
- stworzenie odmiennej niż obowiązująca w poprzedniej epoce koncepcji artysty;
- kształtowanie nowego typu człowieka;
- dekadentyzm jako postawa wobec kultury i społeczeństwa oparta na pesymizmie, zwątpieniu, negacji; wiązał się z przekonaniem o upadku formacji kulturowej u schyłku stulecia, brakiem wiary w sens działania oraz buntem przeciw mieszczańskiemu światu.
17 4 17