Odpowiedzi

2009-11-20T14:08:33+01:00
A, b - długości boków tych kwadratów

"suma obwodów dwóch kwadratów jest równa 32"
4 * a + 4 * b = 32
a + b = 8

Zatem:
b = 8 - a

"a suma ich pol jest rowna 40"
a² + b² = 40

a² + (8 - a)² = 40
a² + 64 - 16 a + a² = 40
2a² - 16a + 24 = 0
a² - 8a + 12 = 0
(a - 6)(a - 2)
a = 6 lub a = 2

b = 8 - a = 2 lub b = 8 - 2 = 6

Zatem różnica długości boków tych kwadratów wynosi:
a - b = 6 - 2 = 4
lub
a - b = 2 - 4 = -2

Ta różnica wynosi 4 lub -2.
2 3 2
2009-11-20T14:14:54+01:00
Podzielac obwód na dwa wychodzi na po 16
ale nie wyjdzie nam wtedy 40cm2 tylko 32cm2
wiec trzeba zrobic tak;
*1 kwadrat ma sumę boków 24cm
*a 2 kwadrat 8 cm
24 + 8 = 32 zgadza sie
*1 kwadrat P=a x a P= 6 x 6 = 36cm2
*2 kwadrat P= 2 x 2 = 4cm2
36 + 4 = 40cm2
bok 1 kw= 6cm a bok 2 kw = 2cm różnica = 4cm
Odp:Różnica długości boków tych kwadratów wynosi 4cm.
1 4 1
2009-11-20T19:57:35+01:00
A-bok pierwszego kwadratu
b-bok drugiego kwadratu
Ob=4a
ob₁=4b
P=a²
P₁=b²
4a+4b=32
a²+b²=40

a=8-b
(8-b)²+b²=40

a=8-b
64-16b+b²+b²=40

2b²-16b+24=0
Δ=256-192=64
b₁=(16-4):4=3
b₂=(16+4):4=5

a=8-3=5 v a=8-5=3
b=3 v b=5

a-b=5-3=2
1 1 1