Odpowiedzi

2009-11-20T14:13:09+01:00
Tlenek węgla (IV) jest to dwutlenek węgla. Rośliny wykorzystują go do fotosyntezy ,w celu wytworzenia glukozy

6CO₂ + 6H₂O →(pod wpływem światła) C₆H₁₂O₆ + 6O₂
25 3 25