Podaj wzór kanoniczny i naszkicuj wykres funkcji
Z wykresu odczytaj najmniejszą lub największą wartość funkcji. Podaj miejsca zerowe. Wyznacz zbiór wartości oraz przedziały monotoniczności.

a) xdo kwadratu +2x-3
b) 3xdokwadratu - 12

1

Odpowiedzi

2009-11-20T15:57:07+01:00
X do kwadratu+2x-3 a=1,b=2,c=-3
p=-b/2a=-2/2=-1
delta=b do kwadratu-4ac=2 do kwadratu-4 razy 1 razy(-3)=4+12=16
q=- delta/4a=-16/4=-4
W=(-1,-4)
y=(x+1)-4 a=1 wiec istnieje wartosc najmniejsza=-4,wartosci najwiekszej nie ma
delta>0 wiec sa 2 miejsca zerowe
x jeden=-b-pierwiastek z delta/2a=-2-pierwiastek z 16/2=-2-4/2=-6/2=-3
x dwa=-b+ pierwiastek z delta/2a=-2+ pierwiastek z 16/2=2/2=1
zbiór wartosci=<-4;+ nieskonczonosci)
przedzial (- nieskonczonosci;+ nieskoncz)