Odpowiedzi

2009-11-20T14:23:06+01:00
1 Zulusi (25%)
Inne plemiona zamieszkujące RPA to Soto (17,1%), Kosa (10%) oraz Tswana (6%). Ważną grupę stanowią również Afrykanerzy (Burowie- 10%), którzy są potomkami holenderskich osadników i ludności rodzimej. Poza tym mieszkają tu także Anglicy (6,5%) oraz ludność pochodzenia azjatyckiego (3,3%).
2. pustynie
3. souk
4. Teby Zachodnie
2009-11-20T14:31:16+01:00
1) Zulusi
2) pustynie
3) Souk
4) Teby Zachodnie