Odpowiedzi

2009-11-20T15:22:15+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/41473-42-ustroj_republiki_rzymskiej to ustruj rzymski

http://www.sciaga.pl/tekst/50332-51-demokracja_atenska demokracjha ateńska
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T15:26:42+01:00
ATENY (demokracja)
1. Zgromadzenie wszystkich obywateli
( kworum 6 tyś. obywateli ).
2. Publiczne dyskusje nad ustawami.
3. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.
4. Powoływano Radę Pięciuset na jeden rok, kontrolowała między innymi pracę urzędników.
5. Urzędnicy i członkowie Rady Pięciuset byli opłacani, pozwalało to uczestniczyć
w życiu politycznym ludziom niezamożnym.
6. Urzędnicy sądowi to 6 tyś. obywateli wylosowanych i podzielonych na komplety sędziowskie.
Sąd skorupkowy do osądzania urzędników zagrażających ustrojowi
państwa.

RZYM (republika)
1. Najwyższy organ władzy to zgromadzenie ludowe, dalej rada ( senat ) i urzędnicy.
2. Projekty ustaw przedstawione
do przegłosowania bez dyskusji.
3. Urzędnicy mieli władzę ustawodawczą.
4. Zgromadzenie wybierało urzędników i kontrolowało ich pracę. Urzędy były kadencyjne nat – rada utworzona przez ojców rodów rzymskich.
-kontroluje politykę państwa
- władza w rękach bogatych
(urzędnicy nie byli opłacani)
6. Urzędnicy:
- edyl - zaopatrzenie miast
- kwestor – pomocnik konsula do spraw finansowych
- cenzor – spis wolnej ludności według majątków i podział obywateli na k epiderma (skórka) tworzy wklasy
- trybun ludowy – chroni interesy plebejuszy, dom trybuna to azyl, on sam osoba nietykalna
- pretor – urzędnik sądowy
- dyktator – powoływany na 6 miesięcy w sytuacji zagrożenia bytu państwa. Urząd jednoosobowy, władza absolutna
- konsul – najwyższa godność, dwóch ludzi na jeden rok. Najwyższa władza wojskowa i religijna. Zwoływanie zgromadzeń i posiedzeń senatu

7 3 7