Odpowiedzi

2009-11-20T14:18:24+01:00
Kościoły chrześcijańskie
Diecezja inaczej biskupstwo to w wielu kościołach chrześcijańskich teren podległy biskupowi.
Pierwotnie termin diocese (gr. dioikesis) oznaczał zarządzanie domem, jednostką administracyjną lub sprawowanie zarządu w ogóle. Rzymianie używali go początkowo na oznaczenie terytorium będącego pod zarządem miasta (civitas). Teren taki znany był przede wszystkim pod nazwą ager lub territorium, jednak we wschodnich prowincjach imperium nazywano go właśnie dioecesis. Stąd też użycie słowa przyjęło się w słowniku chrześcijan, gdyż biskupi zwykle rezydowali w civitas, a obszar przez nich zarządzany pokrywał się z obszarem rzymskiej dioecesis.
W zarządzaniu diecezją biskupa rezydencjalnego wspiera: kuria, synod, kapituła katedralna, konsultorzy, rada kapłańska i rada duszpasterska.
5 3 5
  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T14:18:27+01:00
2009-11-20T14:19:19+01:00
Diecezja (biskupstwo) - jednostka administracyjna w kościołach chrześcijańskich podległa biskupowi
3 2 3