Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-20T14:19:44+01:00
Okreslona przez Kościół doktryna objawionych Prawd Bożych
20 4 20
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-20T14:20:08+01:00
Depozyt wiary

KKK 84 "Święty depozyt" (Por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1,12-14). wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła. "Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu"49Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10).

KKK 97 "Święta Tradycja i Pismo święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 10), w którym – jak w zwierciadle – Kościół pielgrzymujący kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich bogactw.KKK-Katechizm kościoła katolickiego:)
37 2 37