Agnieszka i Tomek stoją w odległości 1km od siebie i obserwują lecący balon.W pewnym momencie Agnieszka widzi go pod kątem 45(stopni), a Tomek pod kątem 60(stopni).
Kat widzenia oznacza tutaj kąt między płaszczyzną a prostą wyznaczoną przez oko i obserwowany punkt.Na jakiej wysokości mógł znajdować się wtedy balon?
Rozpatrzcie rożne przypadki.

1

Odpowiedzi

2009-11-21T09:37:31+01:00