Odpowiedzi

2009-11-20T14:43:41+01:00
Przyłączenia chloru do pentenu
C₅H₁₀+H₂→ C₅H₁₂
CH₂=CH-CH₂-CH₂-CH₃ +H₂ → CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃


przyłączenia wodoru do butynu
C₄H₆ +H₂ → C₄H₈
CH₂=CH-CH₂-CH₃ + H₂ → CH₃-CH₂-CH₂-CH₃

propyn->propen->propan
C₃H₄+H₂→C₃H₆
CH≡C-CH₃ + H₂→ CH₂=CH-CH₃

C₃H₆+H₂→C₃H₈
CH₂=CH-CH₃ + H₂→CH₃-CH₂-CH₃

butyn-> dichlorobuten->tetrachlorobutan
C₄H₆ +Cl₂ → C₄H₆Cl₂
CH≡C-CH₂-CH₃ + Cl₂ → CHCl=CCl-CH₂-CH₃

C₄H₆Cl₂+Cl₂ →C₄H₆Cl₄
CHCl=CCl-CH₂-CH₃ + Cl₂ → CHCl₂-CCl₂-CH₂-CH₃
17 4 17