Wykonaj podane dzialania stosujac wzory skroconego mnozenia
a) (2x-3y)^do kwadratu
b) ( x + 2y)^ do kwadratu
c) ( 7b - 4a) ( 7a+4a)
d) ( 2a + 5b) ( 2a-5b)
e) ( 3x-40 (3x+4)
f) ( 2x + pierwiastek z 2)(2x- pierwiastek z 2)
g) (a +0,2)^ do kwadratu
h) (1 1/2 - 3/4b)^ do kwadraru
i) (2x+1)` do szczescianu
j) (2 - 3a)` do szescianu
k) (5+b)` do szecianu
l) (x-3y)(x^ do kwadratu + 3xy + 9y^ do kwadratu)
m) (x+2)(x^ do kwadratu - 2x + 4)
n) ( 3a + 2b)` do szescianu
o) ( x- 4y)` do szescianu

2

Odpowiedzi

2009-11-20T14:50:37+01:00
Wykonaj podane dzialania stosujac wzory skroconego mnozenia
a) (2x-3y)² = 4x² - 12xy + 9y²
b) ( x + 2y)² = x² + 4xy + 4y²
c) ( 7b - 4a) ( 7b+4a) = 49b² - 16a²
d) ( 2a + 5b) ( 2a-5b) = 4a² - 25b²
e) ( 3x-40) (3x+4) = 9x² - 160
f) ( 2x + √2)(2x- √2) =4x² - √4
g) (a +0,2)² = a² +0,04a +0,04
h) (1 1/2 - 3/4b)² = ¹²¹/₄ - ³³/₄ b +⁹/₁₆ b²
i) (2x+1)³ = 8x³ + 6x +1
j) (2 - 3a)² = 4 - 12a +9a²
k) (5+b)³ = 125 + 15b + b³
l) (x-3y)(x² + 3xy + 9y²) = x³ -27y³ + 3xy
m) (x+2)(x² - 2x + 4)=
n) ( 3a + 2b)³=
o) ( x- 4y)³=

Nie wiem czy z tymi sześcianami jest ok..
1 5 1
2009-11-20T15:28:49+01:00
A) (2x-3y)² = 4x² - 12xy + 9y²
b) ( x + 2y)² = x² + 4xy + 4y²
c) ( 7b - 4a) ( 7b+4a) = 49b² - 16a²
d) ( 2a + 5b) ( 2a-5b) = 4a² - 25b²
e) ( 3x-4) (3x+4) = 9x² - 16
f) ( 2x + √2)(2x- √2) = 4x² - 2
g) (a +0,2)² = a² + 0,4a + 0,04
h) (1 1/2 - 3/4b)² = ⁹/₄ - 3b + ⁹/₁₆ b²
i) (2x+1)³ = 8x³+3*4x²*1+3*2x*1+1 = 8x³+12x²+6x+1
j) (2 - 3a)² = 4 - 12a +9a²
k) (5+b)³ = 125+3*25*b+3*5*b²+b³ = 125+75b+15b²+b³ = b³+15b²+75b+125
l) (x-3y)(x² + 3xy + 9y²) = x³+3x²y+9xy²-3x²y-9xy²-18y³ = x³-18y³
m) (x+2)(x² - 2x + 4) = x³-2x²+4x+2x²-4x+8 = x³+8
n) ( 3a + 2b)³ = 27a³+3*9a²*2b+3*3a*4b²+8b³ = 27a³+54a²b+36ab²+8b³
o) ( x- 4y)³ = x³-3*x²*4y+3*x*16y²-64y³ = x³-12x²y+48xy²-64y³
1 4 1