Odpowiedzi

2009-11-20T14:53:20+01:00
Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. Kończył on wojnę polsko-bolszewicką z lat 1919-1920, ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie.
4 4 4
2009-11-20T19:27:38+01:00
Traktat ryski, lub inaczej pokój ryski Polska, Rosja i Ukraina podpisały w Rydze 18 marca 1921 r.
Postanowienia:
1. Traktat zakończył wojnę polsko - bolszewicką.
2. Ustalił granice między tymi państwami.
3. Związek Radziecki musi oddać ukradziona dzieła sztuki oraz zabytki, np. arrasy wawelskie.
4. Rosja musi wypłacić rekompensatę za wkład Polski w budowanie gospodarki rosyjskiej w okresie rozbiorów.
3 3 3