1. Oblicz o ile większe jest pole koła o promieniu 4 od :
a)pola koła o średnicy 4
b)pola koła o promieniu 1/4 - czyli jedna czwarta w ułamku
c)pola koła o promieniu 1?
2.Oblicz pole wycinka kołowego mając dane :
l=150stopni r=8cm
l=80stopni r=6cm
Oblicz długość łuku tego odcinka.
Potrzebuje rozwiązań i odpowiedzi.

3

Odpowiedzi

2009-11-20T15:13:45+01:00
1.P=r²π

P=4²π=16π

a)d=4 r=2
P=2²π=4π

16-4=12 o 12

b)P=1/4²π=1/16π

16-1/16= 15 i 15/16 o 15 i 15/16

c)P=1²π=1π

16-1=15 o 15
2.
l=150stopni r=8cm
W=150°/360°*8²π=15/36*64π=26,(6)π
Dł=150°/360°*8*2π=15/36*16π=60/9π=6,(6)π
l=80stopni r=6cm
W=80°/360°*6²π=2/9*36π=8π
Dł=80°/360°*6*2π=2/9*12π=24/9π=2,(6)π
2009-11-20T15:46:13+01:00
1.
a) π4²-π2²=16π-4π=12π

b) 16π-π(1/4)²=16π-1/16π=15i15/16π

c)16π-π1²=15π

2.
.Oblicz pole wycinka kołowego mając dane :
l=150stopni r=8cm
l=80stopni r=6cm
Oblicz długość łuku tego odcinka.
Potrzebuje rozwiązań i odpowiedzi.

150/360*π8²=0,41(6)*64π=26,(6)π
80/360* π6²=0,(2)*36π=8π

0,41(6)*2π*8=6,(6)π
0,(2)*2π*6=2,(6)π


Pozdrawiam! :)
2009-11-20T15:56:52+01:00
1.P=π(pi) r ²( do drugiej potęgi )
r=4
P=π *4²=16 π
a) P=π r²
d= 4
r=4/2= 2
P= π*2 ²=4 π
16π-4π=12π
Odp: Pole o promieniu 4 koła jest większe o 12π od pola koła o średnicy4
b) P=π r kwadrat
r=1/4
P=π(1/4)²=1/16 π
16π-1/16π=15 i 9/16π
Odp:Pole o promieniu 4 koła jest większe o 15 i 9/16 π od pola koła o promieniu 1/4
c) P=π r²
r=1
P=π 1²=1π=π
16π-π=15π
Odp:Pole o promieniu 4 koła jest większe o 15π od pola koła o promieniu 1
2.a)Pw=α(alfa)/360° * π r²
α = 150°
r=8 cm
Pw=150°/360° * π 8 ²=po skróceniu 5/12 * 64 π =po skróceniu 5/3 * 16π=80/3 π=26 i 2/3 π cm²

ł=α(alfa)/360° * 2 π r
ł=150°/360° * 2 π 8= 5/12 * 16 π=5/3 * 4π=20/3 π = 6i 2/3 π cm
b)Pw=α(alfa)/360° * π r²
α = 80°
r=6 cm
Pw= 80°/360° * π 6²=2/9 * 36 π=2 * 4 π=8π cm²

ł=α(alfa)/360° * 2 π r
ł=80°/360° * 2 π 6 = po skróceniu 2/9 * 12π= po skróceniu 2/3 * 4 π=8/3π=2 i 2/3 π cm